جوانِ امروز،موفقیت را باید از کجا جستجو کند

محمد سعید معلی مربی ورزشی و موزیسین مطرح ایرانی پاسخ می‌دهد محمد سعید معلی جوان پر تلاش و موفق اهوازی یک نکته مهم را همواره تاکید میکند، آن هم داشتن روحیه میدان جویی است. جوانِ امروز باید دنبال میدان باشد ،میدانی مناسب برای به نمایش گذاشتن عملکرد خود و شکوفایی استعداد و مهارتهایش. روحیه آدمی با جنگیدن های مکرر پخته […]

ادامه مطلب