معایب مثبت اندیشی افراطی در زندگی + معرفی کتاب

سمت تاریک تفکر مثبت در دنیایی که اغلب بر قدرت تفکر مثبت تاکید می‌کند، ممکن است پیشنهاد این که این طرز فکر می‌تواند عواقب منفی داشته باشد، غیر منطقی به نظر برسد. با این حال، در حالی که خوش بینی و مثبت اندیشی بدون شک فواید خود را دارند، تحقیقات فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد مثبت اندیشی […]

ادامه مطلب