خرید سیلیکات سدیم صنعتی

خرید سیلیکات سدیم (Na2SiO3) به عنوان محصولی حائز اهمیت در صنعت های مهم به شکل های مختلف امکان پذیر است. اما، خرید سیلیکات سدیم را باید به شکلی اصولی انجام داد تا بتوان بهترین محصول را در اختیار داشت.  سیلیکات سدیم صنعتی که با نام های آب شیشه، متاسیلیکات سدیم، دی سدیم متاسیلیکات و سدیم متاسیلیکات نیز شناخته می شود؛ […]

ادامه مطلب