یا مَنْ اِسْمُهُ دَوآء إرْحَمْ مَن لَیْسَ لَهُ إِلّا حُب الْحُسین فِي کربلاء/ ما قادرِعاجز هستیم / ما ملت امام حسینیم یعنی چه؟


9 شهریور 1399 - 07:59
حجت‌الاسلام محمد ادریسی/ نویسنده و پژوهشگر حوزوی

حجت‌الاسلام محمد ادریسی نویسنده و پژوهشگر حوزوی درباره محرم امسال و شرایط خاصی که در آن هستیم طی یادداشتی اینگونه نوشت: دعا و ذکر هرروز ما این جمله دل سوز شده است:«یا مَنْ اِسْمُهُ دَوآء وَ ذِکرُهُ شِفآء إرْحَمْ مَن لَیْسَ لَهُ إِلّا حُب الْحُسین فِي الْأَرْضِ کربلاء»اى آن که نامش دواست و ذکرش شفاست رحم کن بر کسی که جز عشق حسین(ع) هیچ ندارد.

ما قادرِعاجز هستیم یعنی اینکه امسال به خاطر شرایطی که در آن هستیم هم می توانیم و هم نمی‌توانیم آن‌گونه که شایسته هست ابراز ارادت به محضر او داشته باشیم.

شبهه وارد می‌کنند و می‌گویند که هیئت‌ها و روضه‌ها را تعطیل کنید و بجای آن به نیازمندان کمک کنید که در پاسخ باید به آن‌ها گفت این سخن شما مثل آن است که بگویید شفاخانه‌ها را تعطیل کنید و به بیماران کمک کنید!

عاشورا همیشه عاشوراست گرچه حتی یک روضه و یک عزادار هم پیدا نشود و ما فعلاً کاری با دروغ‌های آشکار و شرارت پنهان نداریم اما حرمت‌ها در محرم توسط هواداران صادق حاضر نقض نشد و نمی‌شود.

عاشورا و محرم تنها روزها و آموزه‌ای با پیچش‌های عاطفی نیست و این عاشورا و محرم مقاله‌ای نیست که فقط نخبگان آن را درک کنند و دردی نیست که فقط گرفتارها آن را حس کنند و غربتی نیست که فقط دور از وطن‌ها لمس کنند و جلال او هیچ‌گاه بر باد رفتنی نیست.

با مراسم نگرفتن ما و شما و کم‌رنگ کردن عزاداری‌ها و با کشتن آل حسین و با کشتن حسین، نژاد این حسین(ع) از بین نخواهد رفت.

ما ملت امام حسینیم یعنی اینکه مرگ هراس نیستیم و ابن دنیا نیستیم ، یزیدیان زمان حاکم در عصر ما اگر ما را اسیر کنند و ما را به آهن‌ها گره بزنند و آسیب بزنند و شکنجه کنند و درراه ما خطرات شن شکل بریزند و با پای‌برهنه بر خارهایی زمین و زمان که در تاریکی‌ها و ظالم‌ها ایجادشده بدوانند و حتی تکه‌تکه کنند، بازهم سر افراز و پیروز هستیم و مرگ را یک حق می دانیم و حقیقت،رفتن است اما شهادت یک انتخاب بی‌همتاست که نصیب هرکسی نمی‌شود.

عاشورا فقط یک واقعه تاریخی نیست که درگذشته اتفاق افتاده بلکه حرکتی است که با آینده همراه است.

گزارشگران تمام متون تاریخی از شور و شوق و روح و عشق و درد و رنج حسین و آنچه از او و بر او رخ‌داده است می‌گویند اما تاریخ نویسان فقط برخی از آن را منعکس می‌کند ، و در برخی نقل‌ها که از امامان بیان‌شده است وآنچه برای حضرت اتفاق افتاده بود که به دست ما رسیده است را از ترس شکسته شدن قلب شیعیان پنهان‌شده است.

غم او با هر آنچه در تراژدی ها دیده‌ایم و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم فرق دارد به‌عبارت‌دیگر، می‌گوییم: اگر درباره هر كتابی و فیلمی و صدایی از هر انسانی در هر مکان از هر آئین و ملت در هر زمان صحبت كنیم خواهیم فهمید كه امام حسین(ع) ویژگی برجسته‌ای دارد که در هیچ‌یک از رمان‌ها و کتاب‌های بیگانه نویس، این ویژگی‌های که به‌صورت سوگ نوشت شکل و سوگ‌سرودها است یافت نمی‌شود.

اگر دنیا پیر شود ، عاشورای امام حسین(ع) جوانی آن است و اگر دنیا بیمار شود،او درمان آن است و اگر دنیا تاریک شد، او نور و هدایت آن و هیئت‌ها و روضه‌های او همیشه دار الضیافه است.

از او بخواهید که ما را به رضای خود هر آنچه هست راهنمایی کند.

 

 
 


 
2 Attachments 
 
 
 
 
 
 

حجت‌الاسلام محمد ادریسی/ نویسنده و پژوهشگر حوزوی

پایگاه خبری خبرفردا (khabarfarda.com)

9 شهریور 1399 - 07:59

حجت‌الاسلام محمد ادریسی نویسنده و پژوهشگر حوزوی درباره محرم امسال و شرایط خاصی که در آن هستیم طی یادداشتی اینگونه نوشت: دعا و ذکر هرروز ما این جمله دل سوز شده است:«یا مَنْ اِسْمُهُ دَوآء وَ ذِکرُهُ شِفآء إرْحَمْ مَن لَیْسَ لَهُ إِلّا حُب الْحُسین فِي الْأَرْضِ کربلاء»اى آن که نامش دواست و ذکرش شفاست رحم کن بر کسی که جز عشق حسین(ع) هیچ ندارد.

ما قادرِعاجز هستیم یعنی اینکه امسال به خاطر شرایطی که در آن هستیم هم می توانیم و هم نمی‌توانیم آن‌گونه که شایسته هست ابراز ارادت به محضر او داشته باشیم.

شبهه وارد می‌کنند و می‌گویند که هیئت‌ها و روضه‌ها را تعطیل کنید و بجای آن به نیازمندان کمک کنید که در پاسخ باید به آن‌ها گفت این سخن شما مثل آن است که بگویید شفاخانه‌ها را تعطیل کنید و به بیماران کمک کنید!

عاشورا همیشه عاشوراست گرچه حتی یک روضه و یک عزادار هم پیدا نشود و ما فعلاً کاری با دروغ‌های آشکار و شرارت پنهان نداریم اما حرمت‌ها در محرم توسط هواداران صادق حاضر نقض نشد و نمی‌شود.

عاشورا و محرم تنها روزها و آموزه‌ای با پیچش‌های عاطفی نیست و این عاشورا و محرم مقاله‌ای نیست که فقط نخبگان آن را درک کنند و دردی نیست که فقط گرفتارها آن را حس کنند و غربتی نیست که فقط دور از وطن‌ها لمس کنند و جلال او هیچ‌گاه بر باد رفتنی نیست.

با مراسم نگرفتن ما و شما و کم‌رنگ کردن عزاداری‌ها و با کشتن آل حسین و با کشتن حسین، نژاد این حسین(ع) از بین نخواهد رفت.

ما ملت امام حسینیم یعنی اینکه مرگ هراس نیستیم و ابن دنیا نیستیم ، یزیدیان زمان حاکم در عصر ما اگر ما را اسیر کنند و ما را به آهن‌ها گره بزنند و آسیب بزنند و شکنجه کنند و درراه ما خطرات شن شکل بریزند و با پای‌برهنه بر خارهایی زمین و زمان که در تاریکی‌ها و ظالم‌ها ایجادشده بدوانند و حتی تکه‌تکه کنند، بازهم سر افراز و پیروز هستیم و مرگ را یک حق می دانیم و حقیقت،رفتن است اما شهادت یک انتخاب بی‌همتاست که نصیب هرکسی نمی‌شود.

عاشورا فقط یک واقعه تاریخی نیست که درگذشته اتفاق افتاده بلکه حرکتی است که با آینده همراه است.

گزارشگران تمام متون تاریخی از شور و شوق و روح و عشق و درد و رنج حسین و آنچه از او و بر او رخ‌داده است می‌گویند اما تاریخ نویسان فقط برخی از آن را منعکس می‌کند ، و در برخی نقل‌ها که از امامان بیان‌شده است وآنچه برای حضرت اتفاق افتاده بود که به دست ما رسیده است را از ترس شکسته شدن قلب شیعیان پنهان‌شده است.

غم او با هر آنچه در تراژدی ها دیده‌ایم و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم فرق دارد به‌عبارت‌دیگر، می‌گوییم: اگر درباره هر كتابی و فیلمی و صدایی از هر انسانی در هر مکان از هر آئین و ملت در هر زمان صحبت كنیم خواهیم فهمید كه امام حسین(ع) ویژگی برجسته‌ای دارد که در هیچ‌یک از رمان‌ها و کتاب‌های بیگانه نویس، این ویژگی‌های که به‌صورت سوگ نوشت شکل و سوگ‌سرودها است یافت نمی‌شود.

اگر دنیا پیر شود ، عاشورای امام حسین(ع) جوانی آن است و اگر دنیا بیمار شود،او درمان آن است و اگر دنیا تاریک شد، او نور و هدایت آن و هیئت‌ها و روضه‌های او همیشه دار الضیافه است.

از او بخواهید که ما را به رضای خود هر آنچه هست راهنمایی کند.

 

 
 


 
2 Attachments 
 
 
 
 
 
 

خبرفردا در شبکه های اجتماعی
khabarfarda in social networks
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار