معاون حقوقی وزارت میراث فرهنگی

ارائه ۱۳۰ طرح سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری


30 مهر 1398 - 16:03
۱۳۰ بسته و طرح جدید سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌های گردشگری تدوین و ارائه شده است

آقای حسن اربابی در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه بسته‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری، در استان خراسان رضوی اجرا شده است افزود: در این بسته‌های اجرایی سهم سرمایه گذاری دولت در بخش زیرساخت‌های حوزه گردشگری ۳۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی گفت: برای اجرای طرح‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در حوزه فعالیت‌ها در قالب وزارتخانه به هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم و امیدواریم این میزان بودجه تامین شود.
معاون سرمایه گذاری امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، افزود: در بسته‌های سرمایه گذاری در بخش تامین زیرساخت‌های گردشگری طرح‌هایی برای ایجاد جاذبه‌های جدید گردشگری ارائه شده است.
اربابی گفت: جاذبه‌های موجود مطلوب است، اما کافی نیست بنابراین جاذبه‌های جدیدی را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی کردیم.
معاون سرمایه گذاری امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: گردشگری کشاورزی در استان گلستان و رایحه گردی در استان فارس از نمونه‌های جاذبه‌های جدید گردشگری است.
اربابی تاکید کرد: برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در این بخش باید نگرش مجموعه حاکمیت به این حوزه تغییر کند.
اربابی گفت: با تغییر نگرش حاکمیت درباره این حوزه پردرآمد اقتصادی و تامین اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیر ساخت‌ها تمام ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل خواهد شد.
وی درباره روند اجرای طرح‌های گردشگری روستایی افزود: از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۵ هزار طرح گردشگری با اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان وام کم بهره اجرا شده است.
معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، از اجرای ۲۴۰۰ طرح زیرساختی در بخش گردشگری با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خبر داد و افزود: بیش از ۹۰۰ درصد سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌های گردشگری مربوط به بخش خصوصی است.
اربابی گفت: تسریع در صدور مجوز‌ها و رفع موانع اداری در این زمینه و واگذاری تصدی در مواردی مانند آموزش واحد‌های گردشگری به بخش خصوصی علت اصلی افزایش سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
وی افزود: درگذشته صدور مجوز برای فعالیت‌های بخش گردشگری بیش از ۱۶ ماه زمان می‌برد که این روند در حال حاضر در کمتر از یک ماه انجام می‌شود.
معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، میزان سرمایه گذاری خارجی را در بخش تاسیسات و زیرساخت‌های گردشگری در دو سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در بخش سرمایه گذاری داخلی ساخت هتل‌های پنج ستاره ۴۰۰ درصد بوده بطوری که از دو سال گذشته ۴۴ هتل پنج ستاره در دست احداث بوده که این به معنای توسعه سرمایه گذاری است.
اربابی همچنین از افزایش تعداد هتل‌ها خبر داد و افزود: تعداد هتل‌ها از ۴۰۰ به ۸۰۰ مورد افزایش یافته است و تا پایان سال از آمار ساخت دو هزار هتل نیز عبور خواهیم کرد.
معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تدوین قوانین میراث فرهنگی را از دیگر اقدامات این وزارتخانه دانست و گفت: قوانین و مقررات میراث فرهنگی و گردشگری در قالب جدید وزارتخانه بیش از ۳۰ قانون و آیین نامه قانونی بررسی و تدوین شده است و برای تصویب آن نیز مجلس شورای اسلامی همراهی لازم را دارد.
اربابی رسیدگی به ۲۰ هزار نامه حقوقی در بخش میراث فرهنگی و گردشگری را در دو سال گذشته نشان دهنده کاهش تخریب‌های میراثی دانست و افزود: در دو سال گذشته بیش از هزاران جلسه دادگاه در زمینه جرائم میراثی برگزار شده است.
وی گفت: براساس گزارش‌های موجود میزان تخریب بنا‌های تاریخی و میراثی در برخی از روستا‌ها به صفر رسیده است.
معاون سرمایه گذاری امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین از اجرای تفاهم نامه مشترک این وزارتخانه با بانک گردشگری خبر داد و افزود: براساس این تفاهم نامه ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات با وام کم بهره برای گردشگری و سفر ارزان به گردشگران اختصاص می‌یابد تا زنجیره سفر ارزان اجرا شود.
اربابی گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز به دفاتر خدمات گردشگری اختصاص خواهد یافت.

۱۳۰ بسته و طرح جدید سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌های گردشگری تدوین و ارائه شده است

پایگاه خبری خبرفردا (khabarfarda.com)

آقای حسن اربابی در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه بسته‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری، در استان خراسان رضوی اجرا شده است افزود: در این بسته‌های اجرایی سهم سرمایه گذاری دولت در بخش زیرساخت‌های حوزه گردشگری ۳۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی گفت: برای اجرای طرح‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در حوزه فعالیت‌ها در قالب وزارتخانه به هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم و امیدواریم این میزان بودجه تامین شود.
معاون سرمایه گذاری امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، افزود: در بسته‌های سرمایه گذاری در بخش تامین زیرساخت‌های گردشگری طرح‌هایی برای ایجاد جاذبه‌های جدید گردشگری ارائه شده است.
اربابی گفت: جاذبه‌های موجود مطلوب است، اما کافی نیست بنابراین جاذبه‌های جدیدی را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی کردیم.
معاون سرمایه گذاری امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: گردشگری کشاورزی در استان گلستان و رایحه گردی در استان فارس از نمونه‌های جاذبه‌های جدید گردشگری است.
اربابی تاکید کرد: برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در این بخش باید نگرش مجموعه حاکمیت به این حوزه تغییر کند.
اربابی گفت: با تغییر نگرش حاکمیت درباره این حوزه پردرآمد اقتصادی و تامین اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیر ساخت‌ها تمام ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل خواهد شد.
وی درباره روند اجرای طرح‌های گردشگری روستایی افزود: از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۵ هزار طرح گردشگری با اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان وام کم بهره اجرا شده است.
معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، از اجرای ۲۴۰۰ طرح زیرساختی در بخش گردشگری با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خبر داد و افزود: بیش از ۹۰۰ درصد سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌های گردشگری مربوط به بخش خصوصی است.
اربابی گفت: تسریع در صدور مجوز‌ها و رفع موانع اداری در این زمینه و واگذاری تصدی در مواردی مانند آموزش واحد‌های گردشگری به بخش خصوصی علت اصلی افزایش سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
وی افزود: درگذشته صدور مجوز برای فعالیت‌های بخش گردشگری بیش از ۱۶ ماه زمان می‌برد که این روند در حال حاضر در کمتر از یک ماه انجام می‌شود.
معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، میزان سرمایه گذاری خارجی را در بخش تاسیسات و زیرساخت‌های گردشگری در دو سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در بخش سرمایه گذاری داخلی ساخت هتل‌های پنج ستاره ۴۰۰ درصد بوده بطوری که از دو سال گذشته ۴۴ هتل پنج ستاره در دست احداث بوده که این به معنای توسعه سرمایه گذاری است.
اربابی همچنین از افزایش تعداد هتل‌ها خبر داد و افزود: تعداد هتل‌ها از ۴۰۰ به ۸۰۰ مورد افزایش یافته است و تا پایان سال از آمار ساخت دو هزار هتل نیز عبور خواهیم کرد.
معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تدوین قوانین میراث فرهنگی را از دیگر اقدامات این وزارتخانه دانست و گفت: قوانین و مقررات میراث فرهنگی و گردشگری در قالب جدید وزارتخانه بیش از ۳۰ قانون و آیین نامه قانونی بررسی و تدوین شده است و برای تصویب آن نیز مجلس شورای اسلامی همراهی لازم را دارد.
اربابی رسیدگی به ۲۰ هزار نامه حقوقی در بخش میراث فرهنگی و گردشگری را در دو سال گذشته نشان دهنده کاهش تخریب‌های میراثی دانست و افزود: در دو سال گذشته بیش از هزاران جلسه دادگاه در زمینه جرائم میراثی برگزار شده است.
وی گفت: براساس گزارش‌های موجود میزان تخریب بنا‌های تاریخی و میراثی در برخی از روستا‌ها به صفر رسیده است.
معاون سرمایه گذاری امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین از اجرای تفاهم نامه مشترک این وزارتخانه با بانک گردشگری خبر داد و افزود: براساس این تفاهم نامه ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات با وام کم بهره برای گردشگری و سفر ارزان به گردشگران اختصاص می‌یابد تا زنجیره سفر ارزان اجرا شود.
اربابی گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز به دفاتر خدمات گردشگری اختصاص خواهد یافت.

خبرفردا در شبکه های اجتماعی
khabarfarda in social networks
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار گردشگری و زیارت